Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Współpraca z Columbia College

Współpraca Kolegium Artes Liberales z Columbia College

15 czerwca 2018 r. w Kolegium Artes Liberales odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „The Risk of Freedom. Liberal Arts at the Autonomous University: Polish Context. American Context”.

Program konferencji i lista panelistów.

W konferencji uczestniczyli Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego: JM Rektor prof. Marcin Pałys oraz Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanta Choińska-Mika; Dziekan Wydziału „Artes Liberales”, prof. Robert A. Sucharski; Dyrektor Kolegium Artes Liberales, prof. Jerzy Axer, oraz przedstawiciele Columbia University in the City of New York: dr Lisa Hollibaugh, Dziekan ds. akademickich Columbia College, i wygłaszający wykład inauguracyjny prof. Ira Katznelson, Ruggles Professor of Political Science and History.

Kolegium Artes Liberales i Columbia College zawarły porozumienie, które rozpoczyna intelektualną i instytucjonalną współpracę. Obie instytucje łączy głębokie zaangażowanie w umacnianie roli sztuk wyzwolonych (liberal arts) w szkolnictwie wyższym. Przedstawiciele obu prowadzą dialog na temat kształtowania curriculum sztuk wyzwolonych oraz sposobów nauczania na studiach I stopnia, planując przyszłe wspólne działania. Dr Lisa Hollibaugh, Dziekan ds. akademickich Columbia College, została od dnia 15 czerwca 2018 r. członkiem Rady Kolegium Artes Liberales.

W konferencji wzięło udział ponad sto osób reprezentujących środowisko nauczycieli akademickich i studentów Wydziału „Artes Liberales” oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Wydziałem „Artes Liberales”, m.in.: Ashley Kidd (The Endeavor Foundation, Nowy Jork), prof. Taras Finikov (International Fund for Education Policy Research, Kijów) prof. Gábor Klaniczay (Central European University, Budapeszt), dr Sonya Nevin (Uniwersytet w Roehampton, Londyn), prof. Irina Savelieva (National Research University Higher School of Economics, Moskwa), prof. Jörg Schulte  (Uniwersytet w Kolonii).

 

Zdjęcia i film z konferencji