Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

 

Studia skrojone na miarę.
Zapraszamy do naszego grona

Interdyscyplinarny kierunek studiów artes liberales prowadzony jest na studiach I i II stopnia.

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie.

Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Wreszcie tylko w Kolegium poznasz odpowiedzi na pytania, którym odpowiada… jeden rezultat wyszukiwania w Google.

Kolegium, będące częścią Wydziału „Artes Liberales”, jest wyjątkową jednostką dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Oferuje unikatowe programy studiów, które łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i techniczno-przyrodniczych.

.

Więcej informacji dla kandydatów

I stopień studiów

Zasady rekrutacji na studia I stopnia. 

Przeczytaj

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024.

Zobacz

II stopień studiów

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

Przeczytaj

Program studiów II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

Zobacz

Kim jest absolwent Kolegium?

Absolwent kierunku artes liberales dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o umyśle, języku i reprezentacji poznawczej, a także wiedzą na poziomie zaawansowanym na temat składników, przejawów i ograniczeń kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach. Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą.

 

Produkt. Pragnienie. Wiara?
Masz swoje zdanie?

Jest sztuka mięsa, są sztuki walki oraz sztuki wyzwolone:
artes liberales

Program „Artes Liberales” powstał po kilkuletnich pracach przygotowawczych prowadzonych z udziałem wykładowców i ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Nawiązuje on do core curriculum College’u w University of Chicago oraz do programów amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych).

Wciąż zmieniamy go i udoskonalamy m.in. we współpracy z partnerami amerykańskimi, do których należą czołowe koledże i uniwersytety, a także wspierające nas organizacje i fundacje, zwłaszcza Fundacja „Instytut Artes Liberales”, Association of American Colleges and Universities oraz Endeavor Foundation.

Program jest jednak oryginalnym rozwiązaniem, propozycją nowego kierunku interdyscyplinarnych studiów ogólnokształcących, których potrzebę coraz częściej dostrzega się w Polsce. Powstał on w środowisku Wydziału „Artes Liberales“ i Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci traktujący Uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów, pragnący studiować jak najwięcej, wciąż poszerzać swoje horyzonty intelektualne.

Czytaj więcej